You are here

Ο παρών δικτυακός τόπος www.warmuseum.gr («Site») ανήκει στο Πολεμικό Μουσείο («Μουσείο») και η χρήση του υπόκειται στους εξής όρους:

1.Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το «Site», περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του «Μουσείου. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες.

2.Το «Μουσείο» ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου του «Site» για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση ή χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από το «Site» (www.warmuseum.gr) και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στο «Site»), χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του «Site»).

3.Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιοδήποτε τμήματος του περιεχομένου του «Site» για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην παράγραφο 2.

4.Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών του «Μουσείου», καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στο «Site».

5.Το «Μουσείο» δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ωστόσο δεν εγγυάται, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα, θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

6.Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών, για παραπάνω πληροφορίες. Το «Μουσείο» δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με το «Site» μέσω «δεσμών», ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το «Site» και άλλοι δικτυακοί τόπου τίθενται στη διάθεσή σας.

7.Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγουν οι χρήστες για να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στην Επικοινωνία του «Site», συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία του «Μουσείου», χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή του και με κανέναν τρόπο δεν αναπαράγονται ή διατίθενται σε τρίτα μέρη.

8.Το «Μουσείο» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του «Site» και να τους δημοσιεύει στην παρούσα σελίδα. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα αυτή.

9.Πριν την αγορά των εισιτηρίων σας βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον σωστό τύπο και αριθμό εισιτηρίων. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων σας. Επίσης δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

Όροι χρήσης Αγοράς Εισιτήριων

1.Επιβεβαίωση Κράτησης: Εάν ο χρήστης δεν λάβει κωδικό συναλλαγής (είτε μέσω σελίδας επιβεβαίωσης, είτε με την αποστολή email, είτε στο κινητό του) μετά την υποβολή των στοιχείων του για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων του, είναι ευθύνη του χρήστη να επικοινωνήσει με το «Μουσείο», προκειμένου να πληροφορηθεί για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή του ή όχι. Το «Μουσείο» δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλεια του χρήστη σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησης/συναλλαγής του.

2.Η αγορά του εισιτηρίου, παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να επισκεφθεί το «Μουσείο», εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου. Η είσοδος του χρήστη στο «Μουσείο» σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν.

3.Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο. Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση του «Μουσείου», μπορεί να ακυρωθούν.

4.Το «Μουσείο» απαγορεύει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο της έκθεσης (για βιντεοσκόπηση φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση αυτής ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων.

5.Το «Μουσείο» δεν φέρει καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ επισκεπτών, για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των επισκεπτών στο χώρο του «Μουσείου». Επίσης δεν αντικαθιστά κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια.

6.Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων του «Μουσείου» για θέματα ασφαλείας.

7.Σε περίπτωση αναβολής έκθεσης λόγω ανωτέρας βίας που να καθιστά τη διεξαγωγή της έκθεσης ανέφικτη ή για οργανωτικούς λόγους, το «Μουσείου» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία και την ώρα, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος της έκθεσης.

8.Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί.

9.Σε περίπτωση αγοράς μειωμένου εισιτηρίου (φοιτητικού, στρατιωτικού, νεανικού, ανέργων κ.λ.π.) ο κάτοχος θα πρέπει να φέρει μαζί του, προς επίδειξη στην είσοδο της εκδήλωσης, την αντίστοιχη ταυτότητα / πιστοποιητικό (φοιτητικό πάσο, στρατιωτική ταυτότητα, κάρτα ΟΑΕΔ κ.λπ.).

Όροι χρήσης Ηλεκτρονικού Πωλητηρίου (eShop)

Το ηλεκτρονικό Πωλητήριο -eShop του «Μουσείου» («Πωλητήριο») είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω Διαδικτύου του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού με την επωνυμία Πολεμικό Μουσείο («Μουσείο»), που εδρεύει στην Αθήνα.

Η πραγματοποίηση αγορών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (eShop) του «Πωλητηρίου» (www.warmuseum.gr) συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους σας των όρων που αναγράφονται.

1.Ασφάλεια: Το «Πωλητήριο» χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), με κρυπτογράφηση 128-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς on-line εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσής σας, ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλοιωθούν κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο. Το πρωτόκολλο SSL είναι σήμερα το παγκόσμιο πρότυπο (standard) στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μια κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικά δεδομένα κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλοιωθεί κατά τη μεταφορά.

2.Προσωπικά Δεδομένα: Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά τη διάρκεια της παραγγελίας, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση κατοικίας σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιου άλλου τηλεφώνου θέλετε, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας), η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address), και, στην περίπτωση που επιλέξετε να πραγματοποιήσετε αγορές μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός και η ημερομηνία λήξεώς της. 

Το «Μουσείο» και το «Πωλητήριο» του www.warmuseum.gr/ («Site») υπακούοντας πιστά στις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις συναφείς διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το «Πωλητήριο» του «Site» με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από το «Μουσείο», τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, Δικαστήριο κτλ.

Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή και εφόσον υπάρχει λόγος να προβούν στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που έχουν γνωστοποιήσει στο «Πωλητήριο» (π.χ. του αριθμού της πιστωτικής κάρτας) ή ακόμη και στην ακύρωση χρήσης τους με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

3.Τρόποι Πληρωμής: Το «Πωλητήριο» δίνει τη δυνατότητα των παρακάτω τρόπων πληρωμής:

•Με αντικαταβολή

•Μέσω paypal

4.Τρόπος – χρόνος – κόστος αποστολής: Τα «Πωλητήριο» δίνει τη δυνατότητα των παρακάτω τρόπων αποστολής των προϊόντων που έχετε παραγγείλει προς τον τόπο αποστολής που έχετε υποδείξει, και με το ανάλογο κόστος, όπως αυτό εμφανίζεται στις σχετικές σελίδες του «Πωλητηρίου»:

•Με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier)

•Με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)

Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τον τρόπο αποστολής που θα επιλέξετε. Αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Στη φόρμα παραγγελιών αναγράφεται η αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης των ειδών που παραγγείλατε. Σε ειδικές περιπτώσεις, ειδικά σε παραγγελίες από το εξωτερικό, μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση λόγω αδυναμίας του προμηθευτή να μας προμηθεύσει τα προϊόντα στους αναμενόμενους χρόνους. Στις περιπτώσεις αυτές, θα γίνεται υπόμνηση στον προμηθευτή και ενημέρωση του πελάτη. Το «Πωλητήριο» δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης λόγω ανωτέρας βίας (φυσικών καταστροφών, πολεμικών ή πολιτικών αναταραχών, κτλ.)

5.Τιμές των πωλούμενων προϊόντων: Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Για χώρες εκτός Ε.Ε., όπου δεν προβλέπεται η καταβολή ΦΠΑ, το σχετικό κόστος αφαιρείται από την τελική Φορμα Παραγγελίας αυτόματα με την εισαγωγή του σχετικού όρου στο πεδίο Χώρα στη φόρμα Στοιχεία Αποστολής.

6.Διάφορα:

6.1.Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

6.2.Δόλια χρήση πιστωτικής κάρτας πελάτη: Το «Πωλητήριο» αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει την ευθύνη σας προς την Τράπεζα που έχει εκδώσει τις πιστωτικές σας κάρτες (για ποσό που προκύπτει από τη σύμβαση για την έκδοση της πιστωτικής σας κάρτας), σε περίπτωση που γίνει χρήση αυτής από μη εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο (δόλια χρήση πιστωτικής κάρτας). Η ευθύνη αυτή καλύπτει μόνο τις περιπτώσεις που η μη εξουσιοδοτούμενη/δόλια χρήση της πιστωτικής σας κάρτας για αγορές στο «Πωλητήριο» δεν οφείλεται σε δικό σας σφάλμα ή αμέλεια. Για το λόγο αυτό έχετε υποχρέωση αμέσως μόλις αντιληφθείτε την απώλεια της πιστωτικής σας κάρτας να προβείτε σε ενημέρωση της εκδούσης Τράπεζας, ώστε να ακυρωθεί αυτή και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα. Σε περίπτωση δόλιας χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας, τα χρήματα που έχουν χρεωθεί στον Τραπεζικό λογαριασμό σας, θα επαναπιστωθούν ή θα σας επιστραφούν.

6.3.Cookies: Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο έτσι και στο «Πωλητήριο» χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημά μας. Χωρίς τη χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως : κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στη λίστα υπενθύμισής σας μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.ά. Τα Cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του καταστήματός μας.

6.4.Ισχύον Δίκαιο: Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του «Πωλητηρίου» διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με ηλεκτρονικό εμπόριο και αρμόδια Δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.